Rus


performance 25 min

Göteborgs Konsthall, 2023

Boy Konsthall, 2023


Performanceverket Rus tar avstamp i tiden mellan ung vuxen och medelålder då festen som social kompass omvärderas och problematiseras. I Rus undersöker jag gränsen mellan rekreativt bruk och missbruk, eufori och destruktivitet, glädje och likgiltighet. Festen är en plats för alla dessa ambivalenta känslor och i tiden mellan 25 och 45 förskjuts ofta numera ungdomsåren och festen fortsätter och eskaleras för de som inte redan dragit sig tillbaka. Normalisering av berusning blir starkare och mer krävs för att upprätthålla samma energinivåer som i tidigare ålder. Jag leker med rösten i en blandning av läst och sjunget textmaterial där allvar möter humor. Rus innefattar även drömmen om klubben och dörren till en annan värld. Material ur existerande berättelser har omformats och sammanfogats med mina egna texter i sång, musik, kostym och scenografi.